ΕΣΠΑ

We bridge data with people’s intelligence

Συμβουλευτική για τη διαχείριση δεδομένων

7 στα 10 έργα ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν. Σε πολλές έρευνες σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως κύριοι λόγοι αποτυχίας αναφέρονται οι ακόλουθοι:

  • Διαφωνία και κακή επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων στελεχών
  • Έλλειψη δυνατοτήτων κλιμάκωσης
  • Κοντόφθαλμη αντίληψη για τα analytics
  • Έλλειψη κατανόησης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας ενός πραγματικού μετασχηματισμού
  • Φόβος αποτυχίας ή αλλαγής

Στο WITSIDE, βλέπουμε κάθε έργο από μία ολιστική σκοπιά, αφού αποτελείται από άτομα, διαδικασίες, τεχνολογία και δεδομένα. Στόχος μας δεν είναι μόνο η επίτευξη αλλά και η επιτάχυνση της υιοθέτησης και η παροχή μετρήσιμης επιχειρηματικής αξίας.Ο μετασχηματισμός είναι περισσότερο άνθρωποι και κουλτούρα, παρά αποφάσεις που βασίζονται στην τεχνολογία.

AI in Action: Download Form