Η υποστήριξη της Witside καλύπτει περιπτώσεις που αφορούν:


Θέματα εγκατάστασης.

Λειτουργίες του Qlik API που δεν δουλεύουν όπως αναμένεται και όπως καθορίζονται στο Qlik API guide.

Functions του Qlik που δεν δουλεύουν όπως αναμένεται.

Δυσκολίες κατά την καταχώρηση μιας άδειας χρήσης λογισμικού Qlik.

Σχετικά έντυπα
Οδηγίες Υποστήριξης
 
Σχετικά με την Υποστήριξη
Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην υποστήριξη;
Υποστήριξη προσφέρεται σε συνεργάτες όταν και εφόσον έχουν ενεργή την πολιτική συντήρησης και χρησιμοποιούν τις τελευταίες εκδόσεις των προϊόντων.

Για πελάτες
Αν έχετε αγοράσει την πλατφόρμα από έναν συνεργάτη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης του συνεργάτη σας.
Λίστα συνεργατών
 

Latest Tweets