Development Services

Το έργο υλοποίησης ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) είναι σημαντικό και κρίσιμο για την εταιρία η οποία πρόκειται να βασίσει την παρακολούθηση της απόδοσης της σε αυτό. Η ανάλυση και μελέτη των αναγκών του πελάτη, η ανάπτυξη των εφαρμογών Business Intelligence σύμφωνα με τις εταιρικές ανάγκες, η εγκατάσταση της πλατφόρμας, η εκπαίδευση των χρηστών, η δοκιμαστική λειτουργία των εφαρμογών και η μετέπειτα παρακολούθηση και υποστήριξη είναι τα «θεμέλια» της επιτυχίας του έργου.


Οι σύμβουλοι της QlikView Hellas διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση και προσαρμογή των λύσεων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) στις ανάγκες του κάθε πελάτη, ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, και να συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων για κερδοφορία, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των χρηστών.

Μια τυπική υλοποίηση έργου καλύπτει διάφορα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την υλοποίηση των έργων, είναι κοινή για όλα τα έργα και εφαρμόζεται στην έκταση που απαιτείται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου.

Αποτελείτε από τις εξής φάσεις:


Ανάλυση – (Define)
Στο στάδιο αυτό αναλύονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες της εταιρείας και προσδιορίζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων και λειτουργιών που πρέπει να καλυφθούν. Στη φάση αυτή, με την ενεργή εμπλοκή των στελεχών του πελάτη μελετούνται και καταγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις του πελάτη σε σχέση με το έργο.

Κατά τη μελέτη των αναγκών δίνεται έμφαση στο να εντοπιστούν και να περιγραφούν όλες οι Επιχειρηματικές Διαδικασίες (Business Cases) και τα απαραίτητα reports του Πελάτη.


Σχεδίαση – (Prepare)
Η σαφής αποτύπωση των αναγκών, που έλαβε χώρα στο προηγούμενο στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη φάση της σχεδίασης του έργου. Η σχεδίαση των σημείων που έχουν καταγραφεί, γίνεται από τον Project Manager της εταιρίας και αποσκοπεί στην απεικόνιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί, σε λειτουργίες, παραμέτρους και αποτελέσματα μέσα στην εφαρμογή. Βάσει των παραπάνω παρουσιάζεται στον πελάτη ένα «μοντέλο» λειτουργίας του συστήματος. Με την έγκριση του «μοντέλου», η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου συνεχίζεται με το στάδιο της Υλοποίησης.


Υλοποίηση – (Develop)
Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η εγκατάσταση της πλατφόρμας και η παραμετροποίηση των εφαρμογών καθώς και η ανάπτυξη επιπλέον λειτουργιών, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εταιρείας που εντοπίστηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια.

Παράλληλα, λαμβάνει χώρα και η πρώτη εκπαίδευση των κύριων χρηστών του συστήματος. Η συνεργασία του πελάτη στον καθορισμό των αναγκών και προτεραιοτήτων του όσον αφορά στις εκπαιδεύσεις είναι πολύ σημαντική.


Λειτουργία – (Roll out)
Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική προετοιμασία του συστήματος για την έναρξη της λειτουργίας. Στη φάση αυτή ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των εφαρμογών του συνόλου των δεδομένων του Πελάτη. Παράλληλα και σε συνεργασία με τον Πελάτη, συντάσσονται και εκτελούνται σενάρια αποδοχής (User Acceptance Tests), βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα και για όλο το εύρος των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Cases) του Πελάτη. Σκοπός των σεναρίων αποδοχής είναι να βεβαιώσει ο Πελάτης την ορθή και ικανοποιητική ανταπόκριση των εφαρμογών.


Κλείσιμο Έργου – (Close)
Το έργο ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του συστήματος από τον Πελάτη. Oι Σύμβουλοι υποστηρίζουν τους κύριους χρήστες του συστήματος κατά την αρχική του λειτουργία διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του νέου συστήματος αναφορών. Στην φάση αυτή οριστικοποιείται και η Υποστήριξη Λειτουργίας των Εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί.


Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού που θα αποκομίσει ο οργανισμός υλοποιώντας έργο Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) με την πλατφόρμα Qlik επικεντρώνονται στους παρακάτω άξονες,

Δυναμικό σύστημα πληροφόρησης προς την διοίκηση.
Αποδοτικό και έγκαιρο έλεγχο πόρων και αποτελεσμάτων.
Αυτόματη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από υφιστάμενες βάσεις της επιχείρησης.
Καλαίσθητη και σαφής παρουσίαση της πορείας των καθορισμένων δεικτών.
Δυνατότητες παραγωγής προσωποποιημένων αναφορών.
Φιλικό και ολοκληρωμένο browser based περιβάλλον για την διεπαφή του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή με έναν εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη μας.
 
Περιηγηθείτε στο προϊόν
Δωρεάν λήψη Qlik
Εφαρμογές Qlik
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

Latest Tweets