Υπηρεσίες
Εκπαίδευση
Η Witside προσφέρει μια σειρά από εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που σαν στόχο έχουν την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών που έχει ένας οργανισμός στην εκμάθηση της πλατφόρμας QlikView.
Υποστήριξη
Η Witside παρέχει μια ποικιλία από επιλογές υποστήριξης για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης του πελάτη. Παράλληλα βρίσκεται αρωγός στους συνεργάτες της για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη του πελάτη τους.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η Witside παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση έργων Qlik σε επιχειρήσεις αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων στον χώρο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από συμβούλους – στελέχη της QlikView Hellas ή/και από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες της.

Latest Tweets