Σήμερα όλο και περισσότερο για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες με απευθείας σύνδεση, όπως το Google Docs, CRM και διάφορα λογιστικά συστήματα. Επίσης χρησιμοποιούμε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την συχνή επικοινωνία με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και των συνεργατών μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται συνήθως αποθηκεύονται στον εξοπλισμό του παρόχου υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι πάντα εύκολο να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τα δεδομένα στο ευρύτερο πλαίσιο της οργάνωσής μας.Τα Qlik Web Connectors είναι μια εφαρμογή που επικοινωνεί με τον αυξανόμενο αριθμό των online υπηρεσιών και των πηγών δεδομένων και την ανάκτηση δεδομένων. Τροφοδοτώντας με τα δεδομένα το QlikView, μπορείτε να συγχωνεύσετε εξωτερικά και εσωτερικά δεδομένα σας για να λαμβάνετε τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις.


Το QlikView / Qlik Sense & Qlik Web Connectors
Tα Qlik Web Connectors μέσω του QlikView ή Qlik Sense ανακτά δεδομένα από διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας συνδέσμους, και τα εμφανίζει σε καλοσχηματισμένα σχήματα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται όπως σε κάθε άλλη εφαρμογή και να συγχωνεύονται με άλλα εσωτερικά δεδομένα σας παρουσιάζοντάς τα σε QlikView ή Qlik Sense.
Το QlikView διαθέτει και άλλα πλούσια χαρακτηριστικά, όπως είναι οι προγραμματισμένες λήψεις δεδομένων. Έτσι μπορείτε να πάρετε τα δεδομένα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχοντας τη δυνατότητα γρήγορων αναλύσεων.Latest Tweets